Det hade jag ingen aning om 1

… att det fanns så många fina cykel- och gångvägar i Kungälv. Det första stråket vi tog oss an var att gå från Kongahällaområdet utefter den lilla ån med sina kvackande änder, genom parken utmed Norde älv och runt Fästningsholmen.